Nieuwsflits

Beste ouders/ verzorgers,

Met veel plezier hebben we de afgelopen periode met de kinderen gewerkt om hen de zwemkunst bij
te brengen. Zelfvertrouwen krijgen, in en onder water, stond centraal. Door veel springen, duiken,
glijden en drijfoefeningen zijn de vorderingen duidelijk zichtbaar. Jongens en meisjes, ga zo door!
Na deze zwemperiode worden de kinderen opnieuw ingedeeld. Om uw kind op haar/zijn niveau
zo goed mogelijk te begeleiden, kunnen er wijzigingen van lestijden plaatsvinden.

Hieronder een overzicht voor de geplande lesdagen voor de periode april t/m 5 juli 2017
Goed doornemen a.u.b. en bewaren tot de volgende Anatti nieuwsflits.

GEPLANDE LESDAGEN: APRIL T/M 5 juli 2017

Woensdag
April: 05, 12 Mei: 03, 10, 17, 24, 31 Juni: 07, 14, 21, 28 Juli: 05

Zaterdag
April: 01, 08, 29 Mei: 06, 13, 20, 27 Juni: 03, 10, 17, 24 Juli: 01

Zondag
April: 02, 09, 30 Mei: 07, 14, 21, 28 Juni: 04, 11, 18, 25 Juli: 02

I.v.m. de paasdagen en meivakantie; 15, 16, 19, 22, 23 en 26 april is er geen geplande zwemlessen

Betalen van het lesgeld:
Het lesgeld dient vóór de start van de nieuwe periode betaald te worden.
Om ongemak te voorkomen, verzoek ik u nadrukkelijk het lesgeld tijdig te betalen.
Het totale bedrag voor de volgende periode (april t/m 5 juli 2017) is €180,00
Dit bedrag dient overgemaakt te worden naar:
Bankrekening NL21 INGB 0003 0593 13 t.n.v. ZWEMSCHOOL ANATTI, te Amsterdam
Vergeet niet de naam van uw kind te vermelden!

Hieronder een aantal zaken die voor u van belang zijn

  • De kleedruimtes en de zwemzaal mogen niet met straatschoeisel en kinderwagens betreden worden.
    Wij vragen dan ook de schoenen in de hal neer te zetten en adviseren slippers te dragen.
  • Laat uw kind(eren) vóór de les naar het toilet gaan.
  • Vóór de zwemles de pleisters van de huid verwijderen. In het water laten ze vaak los en vervuilen het bad.
  • Kinderen met lang haar worden verzocht het haar met een elastiekje bijeenbinden.
    Wij vragen u de kinderen vóór de zwemles te laten douchen.

Het ondiep bad!!!
Het is niet toegestaan om in het ondiepe bad te spelen,

Alvast bedankt, met vriendelijke groet,
Lawrence Lloyd