Nieuwsflits

Beste ouders/ verzorgers,

Met veel plezier hebben we de afgelopen periode met de kinderen gewerkt om hen de zwemkunst bij te brengen. Zelfvertrouwen krijgen, in en onder water, stond centraal. Door veel springen, duiken, glijden en drijfoefeningen zijn de vorderingen duidelijk zichtbaar. Jongens en meisjes, ga zo door!

Na deze zwemperiode worden de kinderen opnieuw ingedeeld. Om uw kind op haar/zijn niveau zo goed mogelijk te begeleiden, kunnen er wijzigingen van lestijden plaatsvinden.
Hieronder een aantal zaken die voor u van belang zijn.

Alvast een overzicht voor de geplande lesdagen voor de periode januari t/m maart 2019

GEPLANDE LESDAGEN: JANUARI T/M MAART 2019

Woensdag 

Januari: 09, 16, 23, 30      Februari: 06, 13, 20, 27      Maart: 06, 13, 20, 27

Gekleed zwemmen is op 9 januari, 6 februari en 6 maart.

Zaterdag

Januari: 05, 12, 19, 26      Februari: 02, 09, 16             Maart: 02, 09, 16, 23, 30

Gekleed zwemmen is op 5 januari, 2 februari en 2 maart

Zondag

Januari: 06, 13, 20, 27      Februari: 03, 10, 17             Maart: 03, 10, 17, 24, 31

Gekleed zwemmen is op 6 januari,  3 februari en 3 maart

Betalen van het lesgeld:

Het lesgeld dient vóór de start van de nieuwe periode betaald te worden.

Om ongemak te voorkomen, verzoek ik u nadrukkelijk het lesgeld tijdig te betalen.

Het totale bedrag voor de volgende periode (januari t/m maart 2019) is €198,00

Dit bedrag dient overgemaakt te worden naar:

Bankrekening NL21 INGB 0003 0593 13 t.n.v. ZWEMSCHOOL ANATTI, te Amsterdam 

Vergeet niet de naam van uw kind te vermelden!

I.v.m. het nieuwe btw-tarief, S.V.P. na 1 januari 2019 uw transactie laten plaats vinden.

Alvast bedankt, met vriendelijke groet,

Lawrence Lloyd