Per 1 april 2022 gaat Zwemschool Anatti over in Zwemschool Just Swim.

Beste ouders/verzorgers,

Met veel plezier mocht ik het zwem-vak uitoefenen, maar na drieënveertig jaar lang heb ik
besloten om met dit mooie vak te stoppen.

Om de kwaliteit en de continuïteit van de zwemlessen voor uw kind te waarborgen, draag ik
per 1 april vol vertrouwen het stokje over aan mevrouw Julia Hofman. De meeste kinderen
kennen haar al en zijn inmiddels al aan haar gewend.

Met al haar vaardigheden, ben ik ervan overtuigd dat zij als mijn opvolger uw kind optimaal
zal begeleiden om haar/zijn zwemdiploma te behalen.

Per 1 april 2022 gaat Zwemschool Anatti over in Zwemschool Just Swim.

Terugkijkend besef ik dat ik, als zwemschoolhouder en leraar, duizenden kinderen naar hun
zwemdiploma heb mogen begeleiden. Zoals u van mij gewend bent, ben ik tot eind maart
voor 100% aanwezig bij de lessen, maar ik wil u nu alvast bedanken voor uw vertrouwen en
de fijne samenwerking.

Met hartelijke groet,
Lawrence Lloyd